De MR is op zoek naar 2 ouders die hierin willen plaatsnemen

De MR is op zoek naar 2 gemotiveerde ouders die zich vanaf het nieuwe schooljaar 2017/2018 beschikbaar willen stellen voor deze vacature.

Wat is een MR?
In de medezeggenschapsraad spreekt u mee over allerlei onderwerpen die met uw school en het onderwijs te maken hebben. De gesprekspartner van de MR is de directie. De directie moet dus naar uw argumenten luisteren en samen verbeteren we zo de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden.

Welke bevoegdheden heeft een MR?
De schooldirecteur kan niet zomaar zijn gang gaan op een school. Voor heel wat belangrijke beslissingen is de directie verplicht eerst de ouders, leerlingen en het personeel te raadplegen. Dat moet gebeuren via de MR, dat staat zo in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Er zijn verschillende soorten beslissingen: die waarover de MR eerst advies moet geven; die waarvoor instemming van de MR vereist is en die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren.

Wat levert zitting in de MR u op?
U doet kennis op over de achtergronden van de school van uw kind(eren) en de schoolorganisatie. U doet ervaring op met het bedenken van beleid inclusief de hobbels die opdoemen wanneer dat wordt uitgevoerd; of u past uw elders verworven kennis op dit terrein toe.
MR-leden hebben recht op scholing, wat zowel over de regels en praktijk van medezeggenschap kan gaan als over onderhandelingen, vergadertechnieken en strategie. Zo kunt u ook persoonlijk profijt hebben van extra training en vaardigheden.

Wat vragen wij van u?
• Interesse in schoolbeleid en schoolregels
• Affiniteit met vergaderen en het voorbereiden van vergaderingen (lezen van stukken)
• Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen waarin onderwerpen aan bod komen die voor de oudergeleding interessant zijn (3 tot 5 vergaderingen per jaar).
• Een kritische én open houding
• Bereidheid tot het volgen van een MR cursus (niet verplicht)

Lijkt het u wat om de MR te komen versterken?
Mail dan voor 29 september 2017 naar f.schaik@msa.nl, stel uzelf kort voor en geef ook uw motivatie aan.

Wilt u eerst met iemand uit onze MR praten, voordat u besluit zich kandidaat te stellen? Stuur dan ook even een mailtje naar hetzelfde mailadres hierboven. Een van de MR leden neemt dan contact met u op.

Wilt u  meer weten over het werk van medezeggenschapsraden in Nederland? Meer informatie vindt u op de website www.voo.nl

© 2017, Montessori College Oost, alle rechten voorbehouden

Creatie en realisatie: puur!fct