Leerlingen kunnen weer gratis op schoolzwemmen!

Net als ieder jaar is er ook dit jaar weer de mogelijkheid voor onze leerlingen om gratis hun A-B diploma zwemmen te halen. De zwemlessen beginnen dinsdag 19 september van 14:30-15:30 uur in het Sportfondsenbad Oost.
Er wordt gekeken hoeveel aanmeldingen er zijn en de school wijst de beschikbare plaatsen toe, waarbij de O- en S- klassen voorrang hebben en daarna de 1e, 2e, 3e, 4e van de reguliere klassen.

Belangrijk!
- de ouders moeten een verklaring voor akkoord ondertekenen. Deze is op te vragen bij de mentor. Ontbreekt deze verklaring, dan wordt de leerling niet toegelaten tot de lessen en gaat zijn/haar plekje naar iemand die op de wachtlijst staat. 
- de leerlingen moeten 80% aanwezig zijn en op tijd komen anders kunnen ze niet op gaan voor hun zwemdiploma.

© 2017, Montessori College Oost, alle rechten voorbehouden

Creatie en realisatie: puur!fct