Decanaat

Decanaat

De decaan is een docent die gespecialiseerd is in het adviseren van leerlingen en hun ouders bij het kiezen van: een onderwijssoort, het vakkenpakket, een sector, een vervolgopleiding of beroep. 

Leerlingen worden in onze school gestimuleerd om na te denken over toekomstige keuzemomenten die tijdens de schoolloopbaan moeten worden gemaakt. 

Tijdens de lessen Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding (LOB) wordt aandacht besteed aan het leren keuzes maken van leerlingen.

Voor vragen kun je terecht bij mevr. C. van der Heijden.

Aanmelding

Leerlingen voor zij-instroom VMBO bovenbouw kunnen per e-mail worden aangemeld bij de decaan via e-mail c.heijden@msa.nl of telefoonnummer 020-5979882.

© 2017, Montessori College Oost, alle rechten voorbehouden

Creatie en realisatie: puur!fct