Decanaat

Decanaat

De decaan is een docent die gespecialiseerd is in het adviseren van leerlingen en hun ouders bij het kiezen van: een onderwijssoort, het vakkenpakket, een sector, een vervolgopleiding of beroep. 

Leerlingen worden in onze school gestimuleerd om na te denken over toekomstige keuzemomenten die tijdens de schoolloopbaan moeten worden gemaakt. 

Tijdens de lessen Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding (LOB) wordt aandacht besteed aan het leren keuzes maken van leerlingen.

Voor vragen kun je terecht bij mevr. C. van der Heijden.

Aanmelden Zij-instromers bovenbouw: derde klas
Leerlingen voor zij-instroom bovenbouw derde klas kunnen tot 1 juni 2019 per e-mail aangemeld worden bij de decaan van het Montessori College Oost.
I.v.m. de examenprogramma’s is zij-instroom in de vierde klas is niet mogelijk.


Informatiemiddag profielen MCO
Om leerlingen die willen instromen in het derde leerjaar voorlichting te geven over de profielen die wij aanbieden, organiseert het Montessori College Oost een informatiebijeenkomst voor zij-instromers derde klas . U bent welkom op dinsdag 21 mei om 16:00 uur. Polderweg 3, 1093KL Amsterdam.
We verwachten van zij-instromers dat zij met een ouder/ verzorger naar deze bijeenkomst komen. De leerling kan telefonisch of per e-mail voor deze middag worden aangemeld bij de decaan.

Als de leerling kiest voor aanmelding bij het MCO, volgt de gangbare aanmeldingsprocedure.
Decaan MCO
Claudia van der Heijden
e-mail : c.heijden@msa.nl of tel: 020-5979882

© 2017, Montessori College Oost, alle rechten voorbehouden

Creatie en realisatie: puur!fct