Voor wie

Voor wie

Voor iedere leerling die Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs gaat doen en op de basisschool een advies heeft gekregen voor: 
• mavo/theoretische leerweg (tl) 
• gemengde leerweg (gl) 
• kaderberoepsgerichte leerweg (kbl) 
• basisberoepsgerichte leerweg (bbl)

* Binnen alle leerwegen bieden wij leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) 
* De school heeft schakel- en opvangklassen

Waar staat Montessori College Oost voor 
• Duidelijk in wat we wel en niet doen 
• Aandacht voor leren en elkaar 
• Een goede band tussen leerlingen, docenten en ouders 
• Ontplooien van je eigen talenten 
• Het behalen van een diploma 

Wat kenmerkt Montessori College Oost 
• Een prettige en rustige sfeer gedurende de schooldag 
• Een brugperiode met lessen van een vaste groep docenten 
• Goede persoonlijke begeleiding gedurende je schooltijd 
• Nauwe contacten met ouders 
• Duidelijke regels en afspraken 
• Strenge aanpak van verzuim en lesuitval 
• Toezicht op leerlingen bij binnenkomst en tijdens pauzes 
• Weinig lesuitval en opvang bij tussenuren 
• Goede doorstroommogelijkheden voor een vervolg opleiding

De informatiebrochure van huidig schooljaar is binnenkort zichtbaar op deze plek.

Lees ook onze informatiebrochure voor nieuwe leerlingen!

© 2017, Montessori College Oost, alle rechten voorbehouden

Creatie en realisatie: puur!fct