Aanmelden

Aanmelden en inschrijven

Inschrijven op het Montessori College Oost

Aanmelding kan plaatsvinden van op alle werkdagen van 08:30-16:30 uur, bij voorkeur op afspraak met de leerlingadministratie (5979846 of 5979885).

Aanmelden voor 8e groepers:
De basisschool print het aanmeldformulier met voorkeurslijst uit het matchings- en plaatsingssysteem (MEPS). Dit brengt de leerling mee als hij zich aanmeldt bij een VO-school. Deze VO-school is de school van eerste voorkeur. De ouders/verzorgers dienen mee te komen voor inschrijving.

Klik hier voor de documenten die we nodig hebben bij aanmelding

Voor aanmelding voor zij-instromers in de bovenbouw zie de pagina van de decanaat: https://montessori-college-oost.nl/leerlingen/decanaat/

 

© 2017, Montessori College Oost, alle rechten voorbehouden

Creatie en realisatie: puur!fct