Schoolkosten

Schoolkosten 2017-2018

Verplichte kosten gerelateerd aan de ICT- en Sportklassen in de onderbouw en aan de profielen in de bovenbouw

 

Sport- en ICT klas (onderbouw) € 90,-

Binnen Techniek, alleen voor de 3e klassen:

 • Bouw, Wonen en Interieur (BWI),
 • Mobiliteit en Transport (M&T),
 • Produceren, Installeren en Energie (PIE)


Overall op naam en schoenen met stalen neuzen

€ 30,-

€ 30,-
€ 30,-
€ 30,-

€ 70,-

Economie  en Ondernemen (E&O), 3e en 4e klassen € 30,-
Zorg en Welzijn 3e en 4e klas € 45,-
Dienstverlening en Producten (D&P), 3e en 4e klassen € 30,-
Vakmanschapsroute Secretarieel en Vakmanschapsroute
Handel 4e en 5e klassen
€ 30,-


Toelichting verplichte opleidingskosten Sport- en ICT klas:

 • Evenementen
 • Gastlessen
 • Clinics
 • Materiaal, sportkleding
 • Inschrijfgeld bij wedstrijden en sporttoernooien

Bij plaatsing ontvangt u van de school een factuur voor de schoolkosten.

Toelichting verplichte opleidingskosten per profiel:

De kosten per profiel zijn verschillend (zie tabel). Deze worden automatisch gefactureerd bij de bestelling van de boeken. Alleen bij betaling van het volledige bedrag is toelating tot de opleiding/profiel mogelijk. Het is een totaalpakket; het is niet mogelijk om hierbinnen een uitsplitsing te maken. De besteding van deze gelden wordt jaarlijks verantwoord in begroting en jaarrekening en voorgelegd aan de medezeggenschapsraad.

Bouw, Wonen en Interieur/Mobiliteit en Transport/Produceren, Installeren en Energie (3e klas):

 • Sollicitatietraining en excursies
 • Overall en schoenen met stalen neuzen*
 • Gereedschapskist apart aan te schaffen op school. De borg bedraagt € 50,-. Bij correct inleveren aan het einde van het schooljaar wordt deze teruggegeven.
  * Overall op naam en schoenen met stalen neuzen zijn vereist volgens de Arbo wet. Ook wanneer schoenen reeds persoonlijk zijn aangekocht voor uw zoon of dochter is afname hiervan verplicht zodat de veiligheid van de leerlingen gegarandeerd blijft.


Economie en Ondernemen:

 • Specifieke economische projecten


Zorg en Welzijn:

 • Bedrijfskleding (huur)


Dienstverlening en Producten:

 • Specifieke technologische projecten en excursies


Vakmanschapsroutes Secretarieel en Handel:

 • Project Handel en Administratie
   

Vrijwillige ouderbijdragen onderbouw:

Huur locker € 15,-
Kopieer tegoed op pasje € 10,-
Bijdrage overige voorzieningen € 40,-
Introductieprogramma 1e klassen € 20,-
Totaal € 85,- 1e klassen
€ 65,- 2e en O-klassen

 

Vrijwillige ouderbijdragen bovenbouw:

Huur locker € 15,-
Kopieer tegoed op pasje € 10,-
Bijdrage overige voorzieningen € 50,-
Introductieprogramma 1e klassen € 20,-
Totaal € 95,- 3e klassen en Pre Entree
€ 75,- 4e klassen


Toelichting algemene vrijwillige ouderbijdragen:

 • Locker
 • Kopieer tegoed op pasje
 • Bijdrage overige voorzieningen:
  • Gebruik mediatheek
  • Bliksemstages (onderbouw)
  • Gebruik schoolpas
  • Activiteiten buiten school: Kerst, museumbezoeken, klassikale uitjes, enzovoort


Overige kosten

In de loop van het jaar worden er in verschillende leerjaren activiteiten georganiseerd: werkweken, binnen- en buitenlandse reizen en excursies. U zult hierover te zijner tijd nadere informatie krijgen, of heeft deze inmiddels gehad. Inschrijven gebeurt via Magister. De kosten hiervan staan los van de schoolkosten en zullen apart voldaan dienen te worden.

© 2017, Montessori College Oost, alle rechten voorbehouden

Creatie en realisatie: puur!fct