Leerlingen kunnen weer gratis schoolzwemmen!

Net als ieder jaar is er ook dit jaar weer de mogelijkheid voor onze leerlingen om gratis hun A-B diploma zwemmen te halen. 
Na de voorjaarsvakantie is er weer plek voor ongeveer 25 leerlingen. De leerlingen die op de wachtlijst stonden krijgen voorrang. Meld je snel bij meester Antonio aan als je hiervan gebruik wil maken!

Belangrijk!
- de ouders moeten een verklaring voor akkoord ondertekenen. Deze is op te vragen bij de mentor. Ontbreekt deze verklaring, dan wordt de leerling niet toegelaten tot de lessen en gaat zijn/haar plekje naar iemand die op de wachtlijst staat. 
- de leerlingen moeten 80% aanwezig zijn en op tijd komen anders kunnen ze niet op gaan voor hun zwemdiploma.

© 2017, Montessori College Oost, alle rechten voorbehouden

Creatie en realisatie: puur!fct