Leerlingen kunnen weer gratis hun zwemdiploma A halen!

Net als ieder jaar is er ook dit jaar weer de mogelijkheid voor onze leerlingen om gratis hun A diploma zwemmen te halen. De zwemlessen beginnen dinsdag 11  september om 14:30 in het Sportfondsenbad Oost. Als deze groep vol is dan kunnen de leerlingen die op de wachtlijst staan zwemles volgen op maandag om 07:15 in de ochtend. Meld je dus snel bij meester Antonio aan als je hiervan gebruik wil maken!

Belangrijk!
- de ouders moeten een verklaring voor akkoord ondertekenen. Deze is op te vragen bij de mentor. Ontbreekt deze verklaring, dan wordt de leerling niet toegelaten tot de lessen en gaat zijn/haar plekje naar iemand die op de wachtlijst staat. 
- de leerlingen moeten 80% aanwezig zijn en op tijd komen anders kunnen ze niet op gaan voor hun zwemdiploma.

© 2017, Montessori College Oost, alle rechten voorbehouden

Creatie en realisatie: puur!fct