Leerlingen

Leerlingen

Duidelijk met aandacht; het staat centraal in de hele school.
Duidelijk zijn we over regels en afspraken, onze werkwijze en wat wij voor ogen hebben bij het behalen van goede resultaten.
Leerlingen krijgen ruimte voor eigen inbreng, maar altijd in de aanwezigheid en met de ondersteuning en begeleiding van een klein vast docententeam. Aandacht is er voor het leren en voor elkaar. 
Het Montessori College Oost gaat vooral uit van de kansen van de leerling, met als doel een diploma, uitzicht op een vervolgstudie en een goede baan voor later.

Wat is bijzonder aan ons? 

Wij bieden 5 profielen onder één dak aan:

Op basis en kader niveau:

 • Economie en Ondernemen
 • Zorg en Welzijn
 • Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
 • Produceren, Installeren en Energie (PIE)
 • Mobiliteit en Transport (M&T)

 

Op GL en TL niveau (de vroegere mavo):

 • Dienstverlening en Producten (D&P)

 

Daarnaast bieden wij aan MBO niveau:

 • Niveau 1, de Pre-entree klas
 • Niveau 2 (Vakmanschapsroute Secretarieel en Vakmanschapsroute Handel).

 
Aan het eind van de tweede klas maak je een definitieve keuze voor een profiel en het niveau.  Een profiel is een richting waarin je je gaat ontwikkelen
In de tweede klas krijg je hiervoor een praktische sector oriëntatie (PSO).  Dan ga je twee uur per week kennis maken met de drie verschillende sectoren in onze school. Medio april van een schooljaar maak je een definitieve keuze.

We zijn een samenwerking met het ROC van Amsterdam aan gegaan om leerlingen een betere start te geven op het MBO.  
Leerlingen met een mavo diploma, die over kunnen naar de havo, worden met voorrang geplaatst op één van onze andere MSA scholen.

Welke lessen kan je op Montessori College Oost verwachten?

 • Algemene vakken, dat zijn Nederlands, Engels en wiskunde; 
 • Biologie, natuur- en scheikunde, techniek en verzorging;
 • Mens en maatschappij, dat is aardrijkskunde, geschiedenis en maatschappelijke oriëntatie;
 • Kunst en Cultuur, dat is handvaardigheid en tekenen;
 • Sport en beweging, dat is gymnastiek;
 • Informatiekunde;
 • Moderne vreemde talen (MVT), afhankelijk van het niveau, Frans of Spaans.


Wat kan je met het diploma van Montessori College Oost gaan doen?

 • Met je diploma van onze mavo kan je naar de havo, of naar het MBO niveau 3 & 4;
 • Met je diploma van onze gemengde leerweg kan je naar het MBOniveau 3 & 4;
 • Met je diploma van ons kaderberoeps kan je naar het MBO niveau 3 & 4;
 • Met je diploma van ons basisberoeps kan je naar het MBO niveau 2.

 
Wat maakt Montessori College Oost nog meer  bijzonder?

 • Veel projecten in en na schooltijd 
 • Kunstprojecten
 • Sportprojecten, waaronder Topscore en schoolzwemmen
 • Extra sport- en ICT klassen in de onderbouw
 • Verschillende excursies
 • Schoolreisjes:
  Schoolreisje naar ‘een pretpark’ in de 1e en 2e klas
  Schoolkamp voor de 2e klassen
  Buitenlandse reis naar Parijs, Londen of Barcelona in de 4e klas
 • Een prachtig open en schoon schoolgebouw 
 • Veel licht en open werkruimtes
 • Goede voorzieningen, vaklokalen, kantine, sporthal en buitenterrein
 • Uitgebreide ICT voorzieningen
 • Ieder jaar een schoolfeest
 • Kerstontbijt voor leerlingen en docenten


Informatie voor leerlingen:

 

© 2017, Montessori College Oost, alle rechten voorbehouden

Creatie en realisatie: puur!fct