Begeleiding

Leerlingbegeleiding

Iedere leerling moet zich thuis kunnen voelen op het Montessori College Oost, daarom verwachten we ook van elke leerling dat hij/zij in gedrag, woord en daad zorgt dat het in school ook aangenaam is voor een ander.
De medewerkers van het zorg & advies team (ZAT) bieden leerlingen die dat nodig hebben extra ondersteuning. De leerlingenbegeleiding verloopt via het overleg tussen mentoren en zorgcoördinator.
Het zorg & advies team verzorgt de remedial teaching bij leerproblemen, gesprekken met een counselor of leerlingbegeleider bij psychologische of sociale hulpvragen en logopedie als er hulpvragen zijn bij het spreken.
Ook kan er een cursus sociale vaardigheids training gegeven worden aan leerlingen die onzeker zijn in de omgang met anderen en is er een aparte cursus voor leerlingen met faalangst.

Alle mogelijkheden voor extra begeleiding worden altijd in overleg met de mentor ingezet en met de ouders besproken.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator. 
Voor de onderbouw is dat mevr. C. Salomons en bovenbouw mevr. R. El Bouziani.

© 2017, Montessori College Oost, alle rechten voorbehouden

Creatie en realisatie: puur!fct