Nieuw VMBO

Het vernieuwde VMBO op het MCO

Schooljaar 2016-2017 zijn wij gestart met het vernieuwde vmbo op het Montessori College Oost. Hieronder schetsen wij in het kort wat dit betekent bij ons op school:

LOB van het 1e tot en met het 4e jaar
In het vernieuwde vmbo zal bij ons op school nog meer aandacht zijn voor loopbaan oriëntatie en begeleiding (LOB). 
LOB heeft tot doel dat je leert nadenken over “wie ben ik”, “wat kan ik” en “wat wil ik” en dat je leert om met deze kennis nu en in de toekomst keuzes te maken. Dit leer je door ervaringen op te doen in praktijkopdrachten, bedrijfsbezoeken, gesprekken met beroepsbeoefenaars, meeloopdagen en stages.
In loopbaangesprekken denk je samen met je mentor na over wat je geleerd hebt van deze ervaringen en wat dit voor jouw eigen loopbaan zou kunnen betekenen.
Zowel je opgedane ervaringen als de resultaten van loopbaangesprekken verwerk je in je loopbaandossier wat je gedurende je hele opleiding op het MCO bijhoudt en mee kunt nemen bij je intake in vervolgonderwijs.

Profielen in plaats van sectoren
Wat nu de sectoren zijn, gaan we vanaf schooljaar 2016 – 2017 de profielen noemen. Je kiest dus niet meer voor een sector maar voor een profiel.

Welke profielen heeft het MCO voor leerlingen in de basis- en kadergerichte leerweg?
Het MCO gaat vijf profielen aanbieden waar je uit kunt kiezen:

  1. Zorg en Welzijn (Z&W)
  2. Economie en Ondernemen (E&O)
  3. Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
  4. Produceren, Installeren en Energie (PIE)
  5. Mobiliteit en Transport (M&T)

Elk profiel bestaat uit vier profielvakken. Deze profielvakken doe je in de derde klas.
Profielvakken worden afgesloten met een schoolexamen en een centraal schriftelijk examen.
In de vierde klas doe je de vier keuzevakken. Je kan een keuzevak buiten je eigen profiel kiezen. Keuzevakken sluit je af met een schoolexamen.

Welke profielen heeft het MCO voor leerlingen in de gemengd theoretische leerweg en mavo?
Voor leerlingen uit de gemengd theoretische leerweg en Mavo is er een apart profiel: Dienstverlening en Producten
Je hebt twee profielvakken en twee keuzevakken.
De profielvakken doe je in de derde klas en in de vierde klas kies je twee keuzevakken.
Profielvakken sluit je af met een schoolexamen en een centraal schriftelijk examen, de keuzevakken alleen met een schoolexamen.

Voor de profielen, profielvakken en keuzevakken, zie ook:

  • Zorg en Welzijn (Z&W)
  • Economie en Ondernemen (E&O)
  • Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
  • Produceren, Installeren en Energie (PIE)
  • Mobiliteit en Transport (M&T)

 

© 2017, Montessori College Oost, alle rechten voorbehouden

Creatie en realisatie: puur!fct